Μηνιαίες Συναντήσεις Ομάδας Θεατρικού Παιχνιδιού για Εφήβους

 

Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΕΠΑΦΗ»


Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού για Παιδιά και Εφήβους


 

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης «ΕΠΑΦΗ», σας προσκαλεί στις μηνιαίες συναντήσεις της Ομάδας Θεατρικού Παιχνιδιού για παιδιά 6 - 11 ετών και εφήβους 12 – 16 ετών.

Συνεχίζουμε! Τρίτη συνάντηση: Σάββατο 30/3/19, στις 16:00-17:30 για παιδιά 6 - 11 ετών και στις 17:30-19:00 για εφήβους 12 - 16 ετών. (Κόστος συμμετοχής 20€)
 

Κάθε συνάντηση θα έχει μια εξειδικευμένη θεματολογία προκειμένου να έχουμε πιο απτά και άμεσα αποτελέσματα στο έργο μας. Τα παιδιά στις ομαδικές μας συναντήσεις δουλεύουν στόχους προσωπικούς και κοινωνικούς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Οι κοινωνικές δεξιότητες εκ των πραγμάτων βελτιώνονται ενώ η εμψυχωτής και αδειούχος Ψυχολόγος Μαντώ Κωνσταντουλάκη βοηθάει τα παιδιά να εντοπίσουν και να μάθουν να διαχειρίζονται τις δυσκολίες και να αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους.

Στις μηνιαίες μας συναντήσεις περιλαμβάνεται:

 • Αξιολόγηση συμπεριφοράς μέσα στο ομαδικό πλαίσιο
 • Ανάπτυξη εμπιστοσύνης στην ομάδα
 • Κατανόηση της δυναμικής ομάδας
 • Ανάπτυξη δημιουργικότητας
 • Διαχείριση θυμού, άγχους ή άλλων άβολων συναισθημάτων
 • Διαχείριση παρορμητικής ή δυσλειτουργικής για το παιδί συμπεριφοράς
 • Περισσότερη κατανόηση των κοινωνικών «κανόνων» και προσδοκιών
 • Καλλιέργεια εν-συναίσθησης
 • Κατανόηση της γλώσσας του σώματος και το πως αυτή επηρεάζει ή τι δείχνει στις κοινωνικές συνδιαλλαγές μας (μη λεκτική επικοινωνία)
 • Ασκήσεις χαλάρωσης
 • Δουλειά σε ζευγάρια και υπό-ομάδες
 • Διαχείριση κοινωνικών δυσκολιών πχ σχολικός εκφοβισμός ή άλλες στο σχολείο και αλλού
 • Πως μπαίνουν όρια ή πως διεκδικεί το παιδί
 • Τεχνικές έκφρασης και αυτοματισμού: έκφραση με αυτόματο και αυθόρμητο τρόπο συναισθημάτων, σκέψεων και εσωτερικών βιωμάτων (ανάδυση – έκφραση επιθυμιών)
 • Καλλιέργεια αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης

Πάνω από όλα τα παιδιά λατρεύουν και αποζητούν τις συναντήσεις μας, περνάνε όμορφα, κάνουν καινούργιους φίλους, μαθαίνουν να συσχετίζονται και τελικά μεταφέρουν τις κεκτημένες δεξιότητες και εκτός του πλαισίου της ομάδας!

 


Η εμψυχωτής/ψυχολόγος προτείνει μία δωρεάν συνάντηση με τους γονείς για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210 6619177


 

Δείτε παρακάτω κάποιες απόψεις για το θεατρικό παιχνίδι μεγάλων θεωρητικών και παιδαγωγών:

Τα παιχνίδια προσφέρουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές, αφού η διεξαγωγή τους συχνά απαιτεί εύρεση κατάλληλης στρατηγικής, εφαρμογή ειδικών δεξιοτήτων, ομαδικό ή/και ανταγωνιστικό πνεύμα. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των κατηγοριών είναι οι στιγμές ικανοποίησης ή απογοήτευσης, καθώς και οι στιγμές ουσιαστικής ή και έντονης εμπλοκής.

Οι απόψεις του Vygotsky για το παιχνίδι τονίζουν τη σημασία της ανάγκης του παιδιού να δημιουργεί μια ‘φαντασιακή κατάσταση’, η οποία του επιτρέπει να πραγματοποιήσει τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες του αλλά και ταυτόχρονα να επαναπροσδιορίσει τους κανόνες της γύρω πραγματικότητας. Σύμφωνα με την θεώρηση του Vygotsky βασικά δομικά γνωρίσματα του παιχνιδιού είναι η φαντασιακή κατάσταση που ενισχύει τη συμβολική και αφηρημένη σκέψη, η αποδοχή των κανόνων, η απελευθερωτική δύναμη του παιχνιδιού και η χρήση του ρόλου μέσα από την οποία το παιδί βιώνει νέες εμπειρίες. Τελικά, το παιδί αποκτά νέους κώδικες συμπεριφοράς στο πλαίσιο του ομαδικού παιχνιδιού, μαθαίνει να υπακούει στους κανόνες, αλληλοεπιδρά με τα παιδιά της ομάδας και ξεπερνάει συχνά την καθημερινή του κεκτημένη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Richard Sennett το παιχνίδι αποτελεί μία συνθήκη ισχυρού κινήτρου, στην οποία τα παιδιά αντί να επωφεληθούν (με την έννοια της σκοπιμότητας) από τη διαδικασία, παραμερίζουν οικειοθελώς τα προσωπικά τους κίνητρα προκειμένου να ευνοηθεί η ίδια η δραστηριότητα και να συνεχιστεί.

Η εμψυχωτής/ψυχολόγος Μαντώ Κωνστατουλάκη

Comments are closed.