ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΓΟΝΕΑ

Το εργαστήριο περιλαμβάνει 10 συναντήσεις και στόχος του είναι να εφοδιάσει τους γονείς με τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να αναθρέψουν τα παιδιά τους με τρόπο που θα προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας, του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της χρησιμότητάς τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό επιτυγχάνεται όχι με αυταρχικό ή υποχωρητικό τρόπο, αλλά με την καλλιέργεια των έμφυτων θετικών στοιχείων που έχει κάθε άτομο. Η σχέση γονέα-παιδιού είναι καταλυτική και οι δεξιότητες αυτές βοηθούν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής και αρμονικής σχέσης.

Η επιτυχία του εργαστηρίου οφείλεται κυρίως στο ότι δεν αρκείται να μεταδώσει κάποιες θεωρητικές γνώσεις, αλλά να θέσει γερές βάσεις πρακτικής μάθησης, που θα φέρουν άμεσα, πραγματικά και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα στα καθημερινά προβλήματα της οικογένειας. Προς τον σκοπό αυτό, το εργαστήριο είναι βιωματικό και εκτός από διαλέξεις μικρού μήκους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων (role plays), συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών. Οι πέντε άξονες που αναπτύσσονται στα σεμινάρια είναι:

Πως να διευκολύνω το παιδί μου να λύνει τα προβλήματά του αποτελεσματικά, χωρίς να γίνομαι παρεμβατικός.
• Πως να διεκδικώ τις ανάγκες μου όταν παρεμποδίζονται από την συμπεριφορά του παιδιού μου, χωρίς να διακινδυνεύω την σχέση μου μαζί του.
• Πως να δημιουργήσω μια ουσιαστική και αρμονική σχέση με το παιδί μου και πως να προλαβαίνω πιθανές συγκρούσεις με τις δεξιότητες πρόληψης.
• Πως να διευθετώ τις συγκρούσεις αναγκών, όταν προκύπτουν, με ισότιμο και δημοκρατικό τρόπο ώστε να μην υπάρχουν ηττημένοι.
• Πως να χειρίζομαι τις συγκρούσεις Αξιών με σεβασμό και ευαισθησία.

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τα Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα λαμβάνουν χώρα σε μικρές ομάδες γονέων (8 έως 12 άτομα) και αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις, επιδείξεις, ομαδικές και ατομικές εργασίες, εγχειρίδιο ασκήσεων, εναλλαγή ρόλων και συζητήσεις σε μικρές ομάδες.

Σε κάθε συμμετέχοντα δίδεται πλήρες ενημερωτικό υλικό, που περιλαμβάνει το βιβλίο «Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα», το αντίστοιχο Εγχειρίδιο ασκήσεων, ένα αντίγραφο των Πιστεύω του Dr. Gordon.

Με το πέρας των εργαστηρίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Το εργαστήριο διαρκεί συνολικά 30 ώρες και διεξάγεται σε 10 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις.
  • ΚΟΣΤΟΣ:  200€ για έναν γονέα – 340€ για ζευγάρια (συμπεριλαμβάνεται το απαραίτητο έντυπο υλικό: Το βιβλίο “Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Γονέα” και το τετράδιο ασκήσεων).
  • ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης ”Επαφή'”.
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κατόπιν συνεννόησης
  • ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χάρης Παλίδης, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής, Πιστοποιημένος συντονιστής από τον Οργανισμό Gordon Hellas (Βλ. βιογραφικό εδώ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες  απευθυνθείτε στην γραμματεία του Κέντρου Δευτέρα -Παρασκευή  09:00-21:00, στο  210-6619177 & 210-6613744.